Algemene voorwaarden & huisregels

Onze algemene voorwaarden & huisregels op een rijtje

Algemeen

 • De hotelkamer dient op de dag van aankomst uiterlijk om 23:00 uur betrokken te zijn, indien er geen andere afspraken zijn gemaakt.
 • Duinhotel Tien Torens is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, ongevallen of beschadiging van eigendom van de gast, behoudens in geval van schuld van zijn zijde. Alsdan kan Duinhotel Tien Torens echter nimmer gehouden worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.
 • Op de dag van vertrek dient de huurder voor 11:00 uur de hotelkamer te verlaten, indien geen andere vertrektijd is overeengekomen.

Reservering- en betalingsvoorwaarden

 • De voorwaarden met betrekking tot het annuleren, wijzigen en betalen van uw reservering kunnen variëren per tarieftype.
 • De specifieke voorwaarden die op uw reservering van toepassing zijn, vindt u terug op uw bevestiging.
 • Indien u via een online boekingsagent heeft gereserveerd, verzoeken wij u vriendelijk om contact met hen op te nemen.
 • Bent u van plan een reservering te maken en bent u benieuwd naar de voorwaarden? Tijdens het boekingsproces kunt u per beschikbaar tarief de voorwaarden inzien alvorens u definitief reserveert.

2018 2019 Te Kust voorjaar HRES 7820 kopie Buitenzijde Tien Torens HR 7 Zeayou zeeland duinhotel tien torens wuivend helmgras

Huisregels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • In verband met de identificatieplicht dient u ten tijde van check-in een geldig identificatiebewijs te kunnen tonen van alle personen welke in het hotel verblijven. De minimale leeftijd om te verblijven in ons hotel bedraagt 18 jaar, met uitzondering van kinderen en jongvolwassenen welke samen met hun ouders verblijven.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is niet toegestaan om:

 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken in de kamer.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt zijn wij genoodzaakt € 175,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken, zullen de voorrijkosten van de brandweer van € 275,00 aan u worden doorbelast.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.

Reglement

 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen naar aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van Duinhotel Tien Torens.

Zeayou Zeeland